Poniższy regulamin określa zasady obowiązujące uczestników targów organizaowanych przez Targi Pomorskie.
Wszyscy uczestnicy targów zobowiązani są także przestrzegać przepisów porządkowych i regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.

Regulamin Targów