Konkurs GRAND PRIX skierwany jest do Wystawców i ma na celu promocję inowacyjnych, bezpiecznych produktów oraz technologii.
Laureat konkursu otrzyma statuetkę GRAND PRIX. W konkursie rzewidziane są również wyróżnienia.
Warunkiem przystapienia do konkursu jest dokonanie opłaty w wysokości 150 zł netto oraz przesłanie wymaganej dokumentacji do 15.03.2019 r.
 
Zgłoszenie GRAND PRIX