III Konferencja "BHP to się opłaca"

Zapraszamy na III Konferencję "BHP to się opłaca", która odbędzie się podczas Targów BHP-BUD.
Konferencja ma na celu propagowanie korzyści płynących z inwestowania w BHP oraz prezentację najnowszych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy warunków środowiska pracy oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracowników sektora budowlanego.

Program poprzedniej edycji:

Konferencja ‘BHP to się opłaca’ 01.04.2017 r.
 
10.45 – 10.50 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
10.50 – 11.10 Zbigniew Janowski, Przewodniczący ZZ ‘Budowlani’
11.10 – 11.30 Służba BHP w XXI wieku
Marek Nościusz, Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
11.30 – 13.00 Bezpieczna praca na wysokości w budownictwie
Zbigniew Cygan, Rock Master s.c.
13.00 – 14.00 Przepisy ogólne pracy na wysokości
Andrzej Hodyr, Akala Faraone Sp. z o.o.
14.00 – 14.10 Przerwa
14.10 – 14.30 Wybuchowość pyłów - zagrożenie w Twoim zakładzie
Damian Bąk, pracownik Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP
14.30 – 14.50 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wodnych
Daria Kubis, Kierownik Zespołu Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych CNBOP
14.50 – 15.10 Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń
Michał Bieliński, Starszy Specjalista Urzędu Dozoru Technicznego
15.10 – 15.30 Instruktaż stanowiskowy – cel, metodyka, korzyści
Jakub Nowak, specjalista ds. bhp, SEKA S.A. Oddział Bydgoszcz
15.30 – 15.50 Porozumienie lokalne dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie - straty i zyski
Roman Wzorek, Nadinspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
15.50 – 16.10 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w kontekście międzynarodowej ochrony praw człowieka
dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
16.10 – 16.30 Dokumentacja BHP przy demontażu urządzeń
Barbara Biesiada-Pietrzak, specjalista ds. BHP
16.30 – 16.40 Zakończenie konferencji
 
 Pobierz program
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie